Litter "K" 2017 Manchzhury in details

KANAREYKA MANCHZHURY SIB ny24 female

Date of birth:  30.08.2017

SIR: 
EurCh. Zhemchug Manchzhury,
          brown mackerel tabby w/white


DAM: 
Ch Svirel' Manchzury,      
          brown spotted tabby w/white      


Pictures                           

                                     SOLD
PedigreeKELVIN MANCHZHURY
    SIB ny24 male

Date of birth:  30.08.2017

SIR: 
EurCh. Zhemchug Manchzhury,
          brown mackerel tabby w/white


DAM: 
Ch Svirel' Manchzury,      
          brown spotted tabby w/white      


Pictures                           

                                
SOLD
Pedigree


KASPER MANCHZHURY
    SIB n24 male

Date of birth:  30.08.2017

SIR: 
EurCh. Zhemchug Manchzhury,
          brown mackerel tabby w/white


DAM: 
Ch Svirel' Manchzury,      
          brown spotted tabby w/white      


Pictures                           

                           
SOLD
Pedigree