Breeding animals‎ > ‎

Males


ZHENIH ZAVIDNIY MANCHZHURY


color
: black spotted tabby w/white                SIB n24 03
date of birth: 27.01.2010
SIR:    I.Ch. Pereslav Sladkoye Pyatnyshko
                black classic tabby
DAM:    E.Ch. Vasilisa
               black spotted tabby with white
FIV, FeLV, FeCV, FIP ( negat )
repeat
FIV, FELV, Myco Chlam etc
(negat )

HCM ultrasonic   (-)

Pictures
Pedigree
 
W.Ch ETALON MANCHZHURY tital WCh

color
black spotted tabby SIB n24
date of birth: 12.07.2012
SIR:    Ch. Zdorovyak Manchzhury
             black
spotted tabby/white
DAM:    Rakita Manchzhury
             black spotted tabby


FIV, FeLV, Myco, Chlam FeCov ( negat )

PKD, HCM ultrasonic  I.Inozemtseva (-)


Pictures
Pedigree
Show results 
W.Ch BOYARIN MANCHZHURY tital WCh
colorbrown spotted tabby w/white
            SIB n24 03
date of birth: 12.03.2013
SIR:    Ch. Cassian Crown of Siberia
             black
golden spotted tabby
DAM:    GrIntCh Duymovochka Manchzhury
             brown spotted tabby w/white

FIV, FeLV, Myco, Chlam ( negat )

Blood group A (+)

HCM ultrasonic  I.Agafonova (-)

Pictures
Pedigree
Show results


W.Ch VITYAZ' MANCHZHURY tital WCh

color
brown spotted tabby
            SIB n 24
date of birth: 12.05.2013
SIR:    Ch. Zdorovyak Manchzhury
             black
spotted tabby with white
DAM:    Ch Zhemchuzhina
             black with white

Colorpoint (CC/CC) - not cp carrier

FIV, FeLV ( negat )

PKD, HCM ultrasonic  I.Inozemtseva (-)

Pictures
Pedigree
Show results


GrIntCh VLADIKA MANCHZHURY
colorblack silver spotted tabby
            SIB ns24
date of birth: 05.04.2015
SIR:    Ch. Charlston
             black silver
spotted tabby
DAM:    GrIntCh Duymovochka 
             Manchzhury
             brown spotted tabby w/white

Blood group A (+)
Colorpoint (CC/CC) - not cp carrier
FIVFeLV
( negat )

HCM ultrasonic  I.Agafonova (-)

Pictures
Pedigree
Show results
CH. JAMESON IZ ODISSEI

color
: red spotted tabby  SIB d24

date of birth: 12.04.2016

SIR:
    GrEurCh. Etalon Manchzhury
             brown
spotted tabby
DAM:   Roksolana Iz Odissse
             red spotted tabby
Blood group A (+)
Colorpoint (CC/CC), Agouti (A/a)
FIVFeLV
Calici ( negat )
Pictures
Pedigree
Show results 
Ch. ZAHAR SEREBRIANAYA MECHTA OF MANCHZHURY
color:   cream silver tabby with white                        SIB ds 21 03
date of birth: 05.05.2011
SIR:   Ch. Abaz Aldan
             black classic tabby
DAM:   Ch. Mychka
             blue tortie with white
FIV, FeLV, FeCV, FIP ( negat )
PKD ultrasonic ( - )


Pictures
Pedigree
Show results