Litter K Manchzhury in details

                                                                                   

KARAMEL'KA MANCHZHURY SIB n24 female

Date of birth:  11.11.2010

DAM:
  Ch Duymovochka Manchzhury                        
       
SIR:
   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
Pictures
       
Pedigree


                                                                                 

KOLOBOK MANCHZHURY SIB n24 male

 Date of birth:  12.11.2009

DAM:
  Ch Duymovochka Manchzhury                    
       
SIR:
   ICh Pereslav Sladkoye Patnishko
       
Pictures
       
Pedigree